Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie
Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie


Edukacja

 • Szkoła podstawowa w Warszawie i Sokołowie Podlaskim (woj. lubelskie).
 • Gimnazjum w Pieniężynie (woj. pomorskie).
 • Liceum Rolniczo-Spółdzielcze w Bolesławiu (woj. pomorskie).
 • Studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, zakończone obroną pracy magisterskiej
  pt. "Zespoły roślinne Leśnictwa Grzędy na Czerwonym Bagnie".

 • Praca naukowa

 • Praca w Katedrze Botaniki na Wydziale Rolnym SGGW w Warszawie w latach 1956-1968.
 • Staż ogrodniczy w Stanach Zjednoczonych.
 • Praca na stanowisku wykładowcy i starszego wykładowcy botaniki na Uniwersytecie Nigeryjskim w Nsukka.
 • Obrona pracy doktorskiej pt."Rola drewna reakcyjnego w regeneracji pędu głównego sosny zwyczajnej"
  i uzyskanie stopnia doktora w 1964 roku.
 • Habilitacja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
 • Tytuł profesora nadzwyczajnego w 1988 roku.

 • Twórca Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie

 • Praca na stanowisku kierownika Pracowni Zasobów Genowych w Zakładzie Genetyki PAN w latach 1970-1974.
 • Pełnienie w latach 1974-1989 obowiązków dyrektora Ogrodu Botanicznego PAN w Warszawie,
  który powołano do życia decyzją Prezydium Rządu, a następnie Uchwałą Prezydium PAN.
 • Przejęcie, ogrodzenie i zagospodarowanie 40 hektarów ogrodu,
  który rok po śmierci założyciela udostępniono zwiedzającym.